Okres Wielkiego Postu

Przez udział w Nabożeństwach Wielkopostnych można zyskać odpust zupełny:

  • Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedziele o 17:15. Na to Nabożeństwo zapraszamy również dzieci i młodzież.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci w czwartek o 16.30.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za zmarłych w piątek o 17.15.

Źródło wiary - cykl spotkań ewangelizacyjnych

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Gliwice – Sośnica i parafia Św. Jacka zaprasza 19 lutego (we wtorek) na pierwsze z cyklu spotkań ewangelizacyjnych pod nazwą „Źródła wiary”. "Źródła Wiary" to sześciotygodniowe rekolekcje, przez które Bóg zaprasza każdego do przyjęcia Jego miłości i zachęca do osobistego i zdecydowanego zwrócenia się ku Jezusowi oraz otwarcia się na działanie Ducha Świętego.

Kiedy:
Spotkania odbywać się będą przez 6 kolejnych tygodni od 19.02 – 29.03.2019 r., raz w tygodniu, we wtorki (na ostatnie spotkanie zapraszamy w piątek 29.03.2019 r.).
Początek spotkania: Msza św. o godz. 18:00. Konferencje wygłaszane będą bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii.

Gdzie:
Kościół parafialny p.w. Św. Jacka w Gliwicach - Sośnicy, ul. Przedwiośnie 1.

Więcej informacji: http://snegliwice.org/zrodla_wiary_sosnica/

Pliki do pobrania

Dom Św. Jacka w Gliwicach --- dotacja

 

Zapytanie ofertowe na wybór Inwestora Zastępczego.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Przetargi, zapytania ofertowe
(aktualizacja 29.12.2018)

Pliki do pobrania

więcej