Praktyka duszpasterska

Kończy się czas duszpasterskiej praktyki kleryka Adriana Kurzala. W najbliższym tygodniu kleryk Adrian podejmie drugą część praktyki duszpasterskiej w par. św. Andrzeja w Zabrzu. Bardzo serdecznie dziękujemy za czas spędzony w naszej parafialnej wspólnocie, a przede wszystkim dziękujemy za pracowitość i dyspozycyjność na wielu odcinkach powierzonych zadań. Obiecujemy pamięć w modlitwie na drodze do kapłaństwa. Decyzją moderatorów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, od najbliższej soboty praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpocznie ks. diakon Marek Ludwig, pochodzący z par. Ducha Świętego w Gliwicach – Ostropie. Również o nim chcemy pamiętać w modlitwie nie tylko podczas czteromiesięcznego okresu praktyki w naszej parafii.

Duszpasterskie odwiedziny kolędowe

W ostatnim kolędowym tygodniu odwiedzamy naszych parafian mieszkających przy ulicach: Przyszłości, Młodego Górnika, Wschodniej, Wielickiej i Kasprowicza. Szczegółowy plan Kolędy znajduje się w świątecznym „Posłańcu św. Jacka”, w gablotkach, oraz na stronie internetowej naszej Parafii. Kolęda dodatkowa za tydzień w niedzielę 20 stycznia od godziny 15.00. Dodatkową kolędę można zgłosić w zakrystii, w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.

Pliki do pobrania

Dom Św. Jacka w Gliwicach --- dotacja

Zapytanie ofertowe na wybór Inwestora Zastępczego.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Przetargi, zapytania ofertowe
(aktualizacja 29.12.2018)

Pliki do pobrania

więcej