Zapytanie ofertowe na wybór Inwestora Zastępczego.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.