Katecheza dla dorosłych w Domu św. Jacka. Prowadzi ks. Franciszek.
fot. Piotr Andryszczak