W Polsce noszą one nazwę Dni Krzyżowych.

fot. Piotr Andryszczak