Kurs Zacheusza - zaproszenie

Jest to propozycja drogi rozwoju duchowego dla wszystkich, którzy pragną by wyznawana przez nich wiara miała większy wpływ na ich codzienne aktywności. Jeśli chcesz dowiedzieć się:
Dlaczego Kościół zabiera głos w sprawach społecznych? Jaka jest Twoja rola w Dziele Stworzenia? Czy to prawda, że Kościół w Zasadzie Pomocniczości nawołuje do tego by nie pomagać? Czy interpretując Zasadę Służebności – Kościół jest przeciwny ekologii? Czy jeśli godność osoby ludzkiej jest ostateczną racją usprawiedliwiającą prawa człowieka – czy to znaczy, że człowiek ma prawo do wszystkiego? Czy dobro wspólne to utopia?

CO TO JEST DROGA ZACHEUSZA?

Kurs Zacheusza jest czasem osobistej i duchowej przemiany, doświadczanej w we wspólnocie oraz nauką prawdziwej sztuki chrześcijańskiego życia.
Droga Zacheusza jest programem formacji duchowej adresowanym głównie do wiernych świeckich, którzy pragną pogłębić swoje życie chrześcijańskie w różnych wymiarach codzienności. Kurs opiera się na Społecznej Nauce Kościoła Katolickiego, ale nie stanowi cyklu wykładów z jej zakresu, ani też zbioru ogólnych rozważań na temat jej praktycznych konsekwencji. Kurs nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła. To propozycja drogi rozwoju duchowego, pozwalająca przeżywać jedność i spójność w życiu codziennym. To prosta i efektywna metoda, która poprzez konkretne sposoby prowadzące do uświęcenia integruje wszystkie sfery naszego życia: duchowego, rodzinnego, społecznego i zawodowego. Jednocześnie jest to kurs, który wymaga systematycznego zaangażowania i obecności. Kurs wymaga wierności i cierpliwości, ponieważ ta przemiana wymaga czasu. Wtedy dopiero przyniesie oczekiwane rezultaty.

Kurs Zacheusza pomaga rozwijać talenty, żeby być szczęśliwym.

Nauka Społeczna Kościoła jest mądrością na nasze czasy, zarazem nowoczesną, jak i dynamiczną, ale również realistyczną. Wprowadza ona w nasze życie spojrzenie miłości i wolności. Pozwala nam odnaleźć swoje miejsce, na naszą miarę i na nasze możliwości, tak żeby rozwijać złożone w nas talenty i żeby po prostu być szczęśliwym.
Kurs Zacheusza pomaga nam stawać się takimi, jakimi naprawdę powinniśmy być – osobami spełnionymi.
O bogactwie życia chrześcijańskiego stanowi to, że odchodzi ono od rutyny, zakazów, a pomaga wypracować dobry program życiowy. Dzięki temu możemy,  zrozumieć, co jest naszym życiowym celem i jak być świadkami Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie.

Kurs Zacheusza pokazuje uczestnikom drogę osobistego spełnienia, która przejawia się w podejmowaniu służby dla innych, wierności Ewangelii, pracy nad spójnością życia.

To Droga, która dzięki praktycznym ćwiczeniom, odnoszącym się do codziennego życia, prostemu, przystępnemu nauczaniu, dzieleniu w grupie, a także modlitwie pomaga we wzrastaniu podczas wszystkich naszych aktywności: zawodowych, rodzinnych, kościelnych, społecznych czy politycznych.
Kurs nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła. Przeciwnie umożliwia on praktycznie każdemu przyjąć tę Naukę tak, aby być chrześcijaninem w świecie, w którym osiągamy spełnienie i świętość. Jego celem jest przeżycie stopniowej przemiany sposobu myślenia i zachowania tak, aby były zgodne z planem Bożym.

•    DLA KOGO?

Każdy z nas ma wielką rolę do odegrania w Bożym Planie, we wszystkich aspektach naszego życia codziennego.
Punktem wyjścia i inspiracją dla „Drogi Zacheusza” jest fragment z Ewangelii świętego Łukasza (19, 1-10). Jezus mówi do Zacheusza: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.
Jezus zwraca się tymi słowami do każdego z nas. Wzywa nas po imieniu i wyraża swoje wielkie, naglące pragnienie spotkania z każdym, chce być z nami tam, gdzie żyjemy, przebywamy każdego dnia – w domu, w pracy, w środowisku społecznym.

•    CO DA CI KURS DROGA ZACHEUSZA?

W trakcie kursu stopniowo będziesz mógł odkryć, że wiara katolicka dostarcza narzędzi, które umożliwią Ci:
●    przeprowadzanie analizy tego, co przeżywasz i tego co dzieje się wokół Ciebie,
●    dostrzeganie wielu różnych aspektów życia osobistego, rodzinnego, społecznego, politycznego,
●    podejmowanie decyzji
●    pracę nad sobą
●    rozwijanie sztuki dialogu
Odkryjesz też, że jest naprawdę możliwe żyć chrześcijaństwem na co dzień, nie tylko w niedzielę i nie tylko w życiu prywatnym. Jeżeli się wahasz, to odwagi może Ci dodać myśl, że wiele osób już przeszło tę drogę i wszyscy powtarzają to samo: kurs Zacheusza zmienił ich życie i sposób w jaki patrzą na innych ludzi i na świat.
Droga Zacheusza jest procesem, który opiera się na zaufaniu.
Aby Twoja przemiana była możliwa, wymaga wiernego zobowiązania i cierpliwości, ponieważ zabiera czas. Niektórzy podążają drogą Zacheusza przez kilka kolejnych lat, aby pogłębić zrozumienie poszczególnych tematów.

•    GENEZA KURSU

Natchnienie do zorganizowania kursu Zacheusza pojawiło się w 2005 roku, we Wspólnocie Emmanuel, we Francji. Jego twórcą jest Pierre-Yves Gomez, brat konsekrowany we Wspólnocie, profesor zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Lyonie (EM Lyon). Formuła kursu powstała w oparciu o doświadczenie życia braterskiego i apostolskiego we Wspólnocie Emmanuel, a także z inspiracji kursami Alfa oraz Ćwiczeniami ignacjańskimi.
Kurs poprowadzono najpierw w Lyonie, potem, w zwięzłej, skróconej formie, odbywał się podczas sesji letnich w Paray-le-Monial, a następnie był organizowany w różnych częściach Francji, Europie i na innych kontynentach. Obecnie w świecie odbywa się od 40 do 50 kursów rocznie, a ich liczba stale rośnie.
 

Aby dowiedzieć się więcej - prosimy o kontakt z ks. Markiem (tel. 510833033)

LINK DO ANKIETY, ABY SIĘ ZAPISAĆ - kliknij tutaj.

Terminy spotkań tematycznych: 25 X 22 XI 10 I 21 II 20 III 17 IV 22 V 19 VI (W czasie spotkań zapewniona opieka dla dzieci.)

Terminy spotkań w grupach: 8 XI 13 XII 24 I 6 III 3 IV 8V 6 VI

 

 

PODSTAWOWE WARUNKI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS „DROGA ZACHEUSZA”
 
W celu zgłoszenia się na Kurs „Droga Zacheusza”, proszę skontaktować się z ks. Markiem (tel. 510833033) oraz potwierdzić przeczytanie i akceptację poniższych warunków:
1.    Kurs „Droga Zacheusza” jest programem formacji duchowej, adresowanym przede wszystkim do świeckich, którzy pragną pogłębiać swoje życie chrześcijańskie w różnych wymiarach codzienności: rodzinnym, zawodowym, społecznym i politycznym. To propozycja drogi duchowego rozwoju, pozwalająca odkrywać w życiu codziennym konkretne sposoby prowadzące do uświęcenia.
2.    Kurs „Droga Zacheusza” powstał we Wspólnocie Emmanuel, jego autorem jest Pierre-Yves Gomez. Koordynacją organizowanych kursów zajmuje się zespół osób ze Wspólnoty Emmanuel.
3.    Kurs opiera się na: nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego zawartym w Kompendium nauki społecznej Kościoła, na Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz na tekstach Magisterium
4.    Uczestnik po zapisaniu się i wypełnieniu ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ na udział w Kursie „Droga Zacheusza” otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. 
5.    Po prawidłowym wypełnieniu formularza otrzymuje się natychmiast na podany e-mail kopię wysłanego zgłoszenia, a w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia on-line - na podany adres e-mail zgłaszającego się - powinna nadejść informacja dotycząca przyjęcia na Kurs .
6.    Uczestnicy Kursu zobowiązują się do przestrzegania "KODEKSU KURSU*".


*KODEKS KURSU
1.    Szanujemy nawzajem swoje perspektywy, nie oceniamy innych
2.    Nie przerywamy innym
3.    Staramy się, aby wszyscy mogli wziąć udział w dyskusji
4.    Wypowiadamy się zwięźle i trzymamy się tematu, nie robiąc niepotrzebnych dygresji
5.    Pamiętamy, że w dyskusji  nie chodzi o to, aby mieć rację, ale aby wysłuchać różnych racji
6.    Stosujemy się do wskazówek moderatora
7.    Pamiętamy, że Nauka Społeczna Kościoła to nie jest zbiór recept, ale „zasady refleksji, kryteria osądu i wskazówki do działania” (KNSK, 7)

wstecz