Kolejną sposobnością uławiającą nam łączność z Panem Bogiem poprzez Świętych i Aniołów będzie możliwość odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła po każdej Mszy św. w naszej parafii. W przyszłą niedzielę Siostra Maria Druch od Aniołów, podczas każdej Mszy św., wprowadzi nas w modlitwę pokory i skutecznej pomocy w walce ze złem za wstawiennictwem św. Michała Archanioła.
Dziękujemy także Pani Stanisławowi Barbackiemu (Instagram: @stanislawbarbacki), artyście z Poznania, który udostępnia nam swoją pracę - niezwykły obraz św. Michała. Pokazuje dynamikę naszego zmagania się z pokusami i namowami złego ducha. Michał na tym obrazie zdaje się być pełen pokoju i wręcz przekonany już o zwycięstwie. Tak samo jest z nami - gdy jesteśmy z Bogiem już zwyciężyliśmy. Ciekawy także jest wygląd szatana - niby to człowiek, niby smok ze skrzydłem, niby wąż. Każdy - kto jest oderwany od miłości Bożej - jest jakby oderwany od swojej tożsamości, nie wie kim w rzeczywistości jest. 
Każdy z nas otrzyma taki wizerunek na pamiątkowym obrazku z modlitwą, a także będzie możliwość zamówienia kopii, by powiesić tę pamiątkę na ścianach naszych mieszkań.