Od 8 listopada wracamy do regularnych transmisji z naszego kościoła.
Dla kogo te transmisje? 

Kochani parafianie, do naszego kościoła można wejść i uczestniczyć w liturgii w bezpiecznej odległości od siebie. Nasz kościół na to pozwala. Przez całą Mszę wierni mogą nie zbliżać się do siebie i przekazywać sobie znak pokoju, kiwając głowami. Komunię Świętą przyjmujemy - do ust na środku kościoła, na rękę po bokach. W przypadku kiedy Mszę sprawuje tylko jeden kapłan - najpierw prosimy, by ustawiały się osoby pragnące przyjąć Komunię na rękę. Jeżeli liczba wiernych będzie zbliżać się do maksymalnej możliwości osób uczestniczących w niej wg. obowiązujących przepisów - będziemy zwiększali liczbę odprawianych Eucharystii w niedziele. 

Transmisja Mszy Świętej, to nie to samo, co uczestniczenie w niej realnie w świątyni, mamy tego wszyscy doświadczenie z marca i kwietnia. Pamiętajmy o tym. Niech możliwość łączności duchowej z naszą parafią nie usprawiedliwia nas zbyt łatwo z życia Sakramentalnego, ale niech będzie niezbędnym minimum dla naszych chorych i starszych parafian - również w tym czasie dla osób przebywających na kwarantannach i w izolacji domowej. To prawda, osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane - nie potrzeba do tego żadnej dyspenzy (to określają normalne przepisy prawa kanonicznego), ale osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są moralnie usprawiedliwione z podstawowej potrzeby wiary, którą jest uczestnictwo we Mszy Świętej w niedziele i święta. Obyśmy nie byli tymi, którzy w supermarketach nieustannie przechodzą z jednej strony na drugą, dotykają różnych towarów, często bez rękawiczek ochronnych, a jednocześnie z łatwością unikają troski o wiarę i relację z Bogiem. Oby nie zakorzenił się w nas niewłaściwy tok myślenia i wizja kościoła jako jedynego miejsca rozprzestrzeniania się wirusa. 
Dlatego - wszystkich naszych chorych i starszych parafian zapraszamy w niedzielę na godz. 9:00 na transmisję Eucharystii, pozostałych Was, Kochani, również na pozostałe Msze Święte według harmonogramu

Bezpośredni link do YouTube: www.youtube.com/c/poslaniecswjacka/live. YouTube możesz włączyć także na swoim telewizorze, jeśli jest podłączony do internetu. Na telewizorze przejdź na stronę www.youtube.com/tv i pobierz aplikację. Potem znajdź kanał "Posłaniec św. Jacka".