Od poniedziałku 1 lipca, aż do końca sierpnia zmieniony będzie porządek Mszy św. w tygodniu i godziny urzędowania kancelarii parafialnej. W tygodniu nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. Kancelaria parafialna w tych miesiącach czynna będzie w godzinach od 8:30 do 9:00 i od 17:00 do 18:00 z wyjątkiem czwartku i soboty. Godziny Mszy św. w niedzielę pozostają bez zmian. Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. oraz w soboty podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00.