W przyszłą niedzielę pragniemy Panu Bogu podziękować za tegoroczne plony.
- Suma dożynkowa o godz. 9:00.
- Ze względu na w dalszym ciągu istniejące przepisy sanitarne, tegoroczna uroczystość dożynkowa odbędzie się bez tradycyjnego Festynu dożynkowego.