Przez udział w Nabożeństwach Wielkopostnych można zyskać odpust zupełny:

  • Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 17:15. Na to Nabożeństwo zapraszamy również dzieci i młodzież.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci w czwartek o 16.30.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za zmarłych w piątek o 17.15.