Jak co roku ks. biskup dokonuje zmian personalnych na niektórych parafiach w diecezji. Te zmiany dotyczą także naszej parafii.

  • Nasz parafianin ks. Patryk Adler, jedyny wyświęcony kapłan w tym roku w naszej diecezji, decyzją ks. biskupa od września podejmie obowiązki duszpasterskie w parafii p.w. św. Jadwigi w Zabrzu – Zaborzu.
  • Nasz ks. Marek od września powierzone mu zadania będzie wypełniał w parafii św. Gerarda w Gliwicach – Starych. Na miejsce ks. Marka przybędzie ks. Adam Jasiurkowski obecnie jeszcze wikariusz par. p.w. Bożego Ciała w Bytomiu - Miechowicach.
  • Także od września jako rezydent będzie z nami ks. Franciszek Koenig. Msza św. na pożegnanie i przywitanie odchodzących i przychodzących księży będzie sprawowana w niedzielę 1 września.