Oferta pracy

Poszukujemy osoby na stanowisko Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz 0,75 etatu

Lokalne Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w Gliwicach/Sośnicy prowadzi nabór na stanowisko Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz.

Wymagania:

  • Wykształcenie, co najmniej zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie kucharz lub wykształcenie średnie zawodowe i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczał oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczał.
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętność pracy z grupą.
  • Obowiązkowość, rzetelność, systematyczność i terminowość.
  • Samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami.

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny.
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

Oferty należy składać na adres e-mail: b.pieruszek@mostkatowice.pl lub w kancelarii Parafii Św. Jacka w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 1.

wstecz