Ze słowami wdzięczności spieszymy do Pana Prezydenta miasta Gliwice, także do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, a szczególnie do gliwickiej firmy EKO-POL za wykonanie parkingu wraz z oświetleniem, drogi łączącej ulice Przedwiośnie i Dzionkarzy. W minionym tygodniu nastąpiły wymagane odbiory i parking na terenie parafialnym przy ul. Przedwiośnie stał się ogólnodostępnym. W związku z tym prosimy, aby nie parkować samochodów na terenie placu kościelnego przy głównym wejściu do kościoła, zarówno w tygodniu jak
i zwłaszcza w niedziele i święta. Teren przed głównym wejściem do kościoła nie jest parkingiem. Wyjątek stanowi samochód pary młodej, karawan lub oznakowany samochód niepełnosprawnych. W pozostałych przypadkach Straż Miejska na koszt właściciela pojazdu, będzie usuwać wszystkie samochody utrudniające ruch pieszych lub dostęp samochodów uprzywilejowanych. Dotyczy to zwłaszcza uczestników pogrzebów i ślubów. Prosimy o korzystanie z licznych miejsc parkingowych wokół naszego kościoła.

Zobacz zdjęcia z budowy.