O. Roman Woźnica - Misjonarz Klaretyn, prezes Fundacji "Zostaw Ślad", z pielgrzymką w Domu św. Jacka

fot. Piotr Andryszczak