Wstęp

I Tajemnice radosne

(autor rozważań: Justyna Maziuk)


1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Co Maryja czuła, gdy przyszedł do niej anioł? Czy nie miała wątpliwości? Czy nie bała się o to co będzie dalej? Była przecież już zaręczona z Józefem, miała plany na przyszłość, a mimo to zaufała Bogu i powiedziała tak.
Maryjo pomóż nam, abyśmy potrafili ufać Bogu tak jak ty i przyjmować to, co Bóg dla nas przygotował.


2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
Maryja przed chwilą zgodziła się zostać matką Boga, podjęła decyzję, która zmieni jej całe życie, ale ona nie skupia się na sobie, udaje się do swojej krewnej Elżbiety, która potrzebuje pomocy.
Maryjo pomóż nam, abyśmy tak jak ty w każdym momencie naszego życia potrafili dostrzegać tych, którzy potrzebują pomocy.


3. Narodzenie Pana Jezusa
Maryja i Józef chodzą od domu do domu, od gospody do gospody. Dlaczego nigdzie nie ma dla nich miejsca? Przecież oni przyjęli Jezusa, ale ich nikt nie chce przyjąć. Nigdzie nie ma otwartych drzwi.
Maryjo spraw, aby drzwi naszych serc były zawsze otwarte dla Ciebie, Twojego syna i tych, którzy tak jak Ty szukają kogoś kto ich przyjmie.


4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Maryja przychodzi do świątyni i oddaje Bogu to, co dla niej najcenniejsze. Oddaje mu swojego syna. Wie, że jest on dla Boga tak samo ważny jak dla niej.
Maryjo spraw abyśmy potrafili oddawać Bogu to, co dla nas najważniejsze.


5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tłum ludzi, dużo hałasu, a pośród tego wszystkiego rodzice szukający dziecka. Maryja i Józef zgubili małego Jezusa. Jak to się stało, że nie zauważyli, że nie ma Go z nimi?
Maryjo pomóż nam, abyśmy wśród zgiełku życia i nadmiaru trosk, zawsze potrafili znaleźć Jezusa, który czeka na nas w świątyni.

Pliki do pobrania

II Tajemnice światła

(autor rozważań: Zuzanna Tymon)


1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
"Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".
Jezus prosząc Jana o udzielenie mu chrztu, zrównał się grzesznikami. Zrobił to z miłości do nas. Poprzez Chrzest Święty również my staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy ochrzczeni i zapalił się w nas mały płomień, który będzie się stawał coraz mocniejszy wtedy, gdy nasza wiara będzie się wzmacniać.


2. Cud w Kanie Galilejskiej
„Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie”
Jezus otworzył oczy ludzi na wiarę, a w szczególności uwierzyli w niego jego uczniowie. Ufając Jezusowi, spełniając jego wolę i oddając się mu bezgranicznie pozwalamy umacniać się naszej wierze. Jezus przejawia swoją boskość przemieniając wodę w wino, my biorąc z niego przykład powinniśmy przemieniać swoje życie tak aby nasza wiara był silna i niezachwiana.


3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
„Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Jezus wzywa nas do nawrócenia. Wie, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale Jego miłosierdzie jest większe niż nasza słabość. Mimo naszych wielu błędów Bóg pozwala nam wracać do siebie za każdym razem szeroko otwierając ramiona. Nasz postawa powinna być podobna do postawy Maryi. To ona towarzyszyła Jezusowi aż do samej śmierci, będąc dla niego oparciem mimo że sama wiele cierpiała. Tak my powinniśmy wspierać innych w dążeniu do umacniania swojej wiary będą ich wsparciem.


4. Przemienienie na Górze Tabor
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”
Uczniowie byli przestraszeni przemienieniem, ale ta sytuacja umocniła ich w wierze. My także powinniśmy „spotykać się z Panem na górze’. Nie zaprzestawać jednak na umacnianiu tylko swojej wiary. Przyjazne, pełne miłości obcowanie z Bogiem przemienia, daje siłę do ujawnienia i głoszenia tego co od Boga pochodzi.


5. Ustanowienie Eucharystii
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”
Eucharystia to cud. Pan Bóg daje nam siebie pod postacią chleba. Jest to spotkanie Boga z człowiekiem. Tym czynem daje nam wielkie miłosierdzie. Prawdziwego miłosierdzia doświadczamy tylko dzięki Bogu, ale to on daje nam możliwość dzielenia się nim dalej. Nie bójmy się doświadczać Boga, dziękujmy mu za dar Eucharystii i za jego obecność w każdym z Nas.

 

Pliki do pobrania

III Tajemnice bolesne

(autor rozważań: Patrycja Sikorska)


1. Modlitwa w Ogrójcu
„Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną”.
Jezus prosił apostołów o wsparcie. Prosił swoich przyjaciół. Teraz prosi o to nas. O czuwanie, modlitwę, po prostu o obecność. Często niewiele trzeba, żeby pomóc. Wystarczy troszkę czasu i chęci, aby ulżyć drugiemu człowiekowi w cierpieniu.


2. Biczowanie
„Ja nie znalazłem w Nim żadnej winy. Każę Go więc wychłostać i uwolnię…”
Piłat nie miał siły przeciwstawić się tłumowi i bronić prawdy, w którą przecież wierzył. Ukarał niewinnego człowieka, bo bał się konsekwencji. Jednak jego sumienie nie pozostało spokojne. U niego wygrał strach, jednak nie może on górować nad odwagą do obrony prawdy.


3. Cierniem ukoronowanie
„Zdjąwszy szaty Jego włożyli Nań płaszcz szkarłatny i uplótłszy koronę z ciernia włożyli Mu na głowę”
Żołnierze kpili z Jesusa i pluli mu w twarz. On już w ogrójcu wiedział, co zgotowali mu ludzie. Jednak nie przestraszył się tego. Znosił cierpienie i upokorzenie dla nas, by pokazać jak wiele można znieść z miłości do drugiego człowieka.
Droga krzyżowa
„A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce, które zwie się Golgota”
Jezus szedł przez całe miasto dźwigając krzyż stworzony z naszych grzechów i boleści. Wytykali go palcem i popychali. Jednak w tym morzu nienawiści spotkał kilka życzliwych osób, które zostały z nim do końca, które wiedziały, że odwrócenie się od cierpiących jest gorsze, niż konsekwencje, jakie mogą nas spotkać.


5. Ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu
"Ojcze w twe ręce, składam ducha mego"
Pomimo cierpień i złośliwości, które spotkały Jezusa on trwał w wierze i ufności do Ojca. On ma swój plan i on widzi więcej. Wszystko co nas spotyka ma swój cel, więc zawierzmy mu tak jak wierzył mu Jezus.

 

Pliki do pobrania

IV Tajemnice chwalebne

(autor rozważań: Ala Kucharz)


1. Zmartwychwstanie
„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu”.
Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie, potwierdza niesamowity plan zbawienia. Człowiek może od tej pory mieć nadzieję na życie wieczne. Ale czy mamy na tyle wiary, by uwierzyć w pusty grób? Czy łatwo nam przyjąć, że po śmierci następuje życie?


2. Wniebowstąpienie
„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”.
Po ostatnim nakazie głoszenia Ewangelii Syn Boży wraca do swojego Ojca. Chociaż pozornie się oddalił wciąż jest blisko nas i przygotowuje dla nas mieszkanie. Umiejętność patrzenia w górę daje nadzieję na życie wieczne, ale również ma dawać siłę byśmy tworzyli Niebo na ziemi. Czy przypominamy w naszych środowiskach o nakazach Jezusa?


3. Zesłanie Ducha Świętego
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”.
Jezus nie zostawia nas samych. Zatroszczył się o nas, posyłając Ducha Pocieszyciela, który daje nam dary i charyzmaty, ale również przypomina o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Czy potrafimy korzystać z pomocy Ducha Świętego?


4. Wniebowzięcie Maryi
„O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? Z jaką spieszysz do Boga potrzebą?”
Maryja została wzięta do nieba. Wypełniła ona swoją misję, była zawsze posłuszna Bożemu Słowu. Jej matczyna miłość zostaje doceniona, w niebie czeka na Nią jej Syn a nasz Zbawiciel. Czy chcemy tak jak Maryja zaufać Bożemu planowi?


5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
„Choć królewską masz już w niebie postać, ty nam musisz matką zostać”.
Maryja dostępuje zaszczytu bycia królową nieba i ziemi. Nie przestaje być jednak matką i ciągle wstawia się za nami. Nie zapomina o swoich dzieciach, jest ciągle z nimi i się nimi opiekuje. Czy mamy pragnienie żyć tak jak ona by też znaleźć się w Niebie?

 

Pliki do pobrania