Skąd w ogóle pomysł święcenia GROMNICY w Ofiarowanie Pańskie?

Dobrze tę sytuację wyjaśnia Aleteia.org: Wiele świąt związanych z życiem Jezusa i Maryi w polskiej (choć nie tylko) tradycji zostało „przemianowane” na święta Matki Bożej – siewnej, zielnej i tak dalej. Chodziło o to, by ukazać wiernym związek tajemnic wiary, które świętuje się w liturgii z ich codziennym życiem.

Co ciekawe, o święceniu świec w dzisiejszym dniu czytamy tak: zwyczaj ten sięga oczywiście czasów, gdy uderzenie gromu stanowiło realne i nierzadkie niebezpieczeństwo. Gromnicy używano często, a co za tym idzie zużywała się ona i co jakiś czas należało sobie sprawić nową. To tłumaczy coroczny zwyczaj święcenia świec (inaczej trudno byłoby zrozumieć po co rok w rok święcić tę samą już raz poświęconą świecę).

Modlitwy przy zapalonej GROMNICY:

I: OGÓLNA

O Boże mój, gdzież jest moja gromnica?
Oto burze nadchodzą, grzmoty, błyskawice.
Postawię ją w oknie mojej duszy,
a Ty, Maryjo, udziel mi nadziei.
Zapalę ją w przedsionku mego serca,
a Ty wypełnij je miłością.
Umieszczę ją w oknie mego rozumu,
a Ty spraw, aby zawierzyła do końca
Twemu Synowi moja mała wiara.

II: DLA DZIECI

WERSJA DO DRUKU: DZIEWCZYNKI | CHŁOPCY

Matko Najświętsza,
uproś nam,
abyśmy choć trochę tak wierzyli w Jezusa,
choć trochę tak Mu ufali,
choć trochę tak Go kochali,
jak Ty.

Uproś nam u Boga,
abyśmy w duszy naszej
choć trochę byli tak spokojni,
choć trochę tak szczęśliwi,
jak Ty.

Najpiękniejsza,
a przy tym taka człowiecza,
taka prosta,
taka macierzyńska,
serdeczna...

Nie przerażasz ogromem,
nie odpychasz sprawiedliwością,
jesteś nam bliska.

Z jaką miłością uśmiechasz się.
Do kogo?

Do Jezusa,
którego trzymasz na rękach.

Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa.
Amen.

III: DLA DOROSŁYCH

 Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi. O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja. Matko Moja, dusza Twa była zanurzona w goryczy morza, spójrz się na dziecię Twoje i naucz mnie cierpieć i kochać cierpienia. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski - naucz mnie żyć Bogiem. Amen.

W dniu Ofiarowania - 2 lutego:

Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiary będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go. Amen.

Objawienie Pańskie a Ofiarowanie Pańskie?

Objawienie Pańskie, a Ofiarowanie Pańskie to dwie różne sprawy. Objawienie, czyli ukazanie światu Zbawiciela obchodzimy 6 stycznia. Potocznie nazywamy je Świętem Trzech Króli, ponieważ oni roznieśli Dobrą Nowinę o Jezusie jako pierwsi. Ofiarowanie zaś, to dzień, w którym chcemy - w łączności z Maryją i Józefem - ofiarować Bogu swoje życie, na wzór ofiarowania Jezusa w świątyni.

I mimo, że tytuł tej strony to "Ofiarowanie Pańskie - GROMNICA" i jest ewidentnym błędem i "chochlikiem" (którego nie warto poprawiać z uwagi na publikowane linki) to mimo wszystko pokazuje nam ważną prawdę, że oba te święta prowadzą nas do jednego - do ukazania Chrystusa jako centrum świata. Zarówno Trzech Króli zmieniło (najprawdopodobniej) całe swoje życie, bo poznało Jezusa; tak i ówcześni Żydzi zaczynali od Ofiarowania Jezusa w świątyni poznawać Zbawiciela i odmieniać swoje życie.

Czasami więc "chochliki" i błędy pomagają nam odkrywać niesamowite połączenia :)