Zapytania ofertowe dotyczące wyposażenia "Domu św. Jacka" w Gliwicach - Sośnicy - 02.11.2020