ks. Krzysztof Śmigieraks. Krzysztof Wojciech Śmigiera
proboszcz

Pochodzi z par. pw. św. Jacka w Bytomiu, świecenia kapłańskie otrzymał 21.06.1986 w Opolu.
 • od 27.08.1986 do 26.08.1988:
  wikariusz: par. św. Ap. Piotra i Pawła - Gliwice
 • od 27.08.1988 do 29.08.1992:
  wikariusz: par. NMP Matki Kościoła-Gliwice
 • od 29.08.1992 do 25.03.2003:
  Funkcje w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach: dyr. ds. ekonom., Referent ds. Środków Społ. Przekazu, dyr. Centrum Informatyki Diecezji Gliwickiej, Członek Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki Kościelnej, Referent ds. Mediów, Asystent Kościelny Katolickiego Radia "PLUS"
 • od 01.01.2003 do 31.05.2003:
  administrator ds. organizacji i utworzenia parafii św. Jacka w Gliwicach - Sośnicy
 • od 01.06.2003:
  proboszcz par. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

 Ks. Marcin Wronka

 ks. Marcin Wronka
wikariusz od 23.08.2013

 Ks. Franciszek Jędrak

 Ks. Franciszek Jędrak
rezydent od 18.12.2015

 Ks. Wojciech Cholewa

 Ks. Wojciech Cholewa
wikariusz od 23.08.2016

Księża, którzy pracowali i pracują w naszej parafii:

 • ks. Robert Joachim Czornik
  wikariusz od 01.09.2003 do 27.08.2006
 • ks. Marcin Witold Gruszka
  wikariusz od 01.09.2003 do 31.08.2007
 • ks. Piotr Jan Sikora
  wikariusz od 28.08.2006 do 18.08.2010
 • ks. Mariusz Kostka
  wikariusz od 20.08.2007 do 22.08.2012
 • ks. Kamil Grund
  wikariusz od 27.08.2010 do 29.08.2011
 • ks. Rafał Biniek
  wikariusz od 22.08.2011 do 01.09.2012
 • ks. Łukasz Krawiec
  wikariusz od 22.08.2012 do 23.08.2013
 • ks. Łukasz Kwiecinski
  wikariusz od 22.08.2012 do 23.08.2016
 • ks. Marcin Wronka
  wikariusz od 23.08.2013
 • ks. Franciszek Jędrak
  rezydent od 18.12.2015
 • ks. Wojciech Cholewa
  wikariusz od 23.08.2016