Raporty statystyczne
Poniższe raporty utworzone zostały na podstawie kartotek osobowych oddanych przez naszych parafian podczas odwiedzin kolędowych w roku 2004.


Liczenie wiernych / liczba przyjętej Komunii św.

Statystyka udzielonych sakramentów