Pogrzeb
  • Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.

  • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub – w przypadku ich braku – przez znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej.

  • Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem zakładów pogrzebowych.