Posłaniec św. JackaPismo okolicznościowe parafii św. Jacka w Gliwicach - Sośnicy (ISSN 1896 - 7264)
zarejestrowany 15 grudnia 2006 i wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism
pod numerem Pr219 przez Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka św. Jacka w Gliwcach
ul. Przedwiośnie 1; 44-119 Gliwice
Redaktor Naczelny: Mariusz Kucharz
Redaktor Programowy: ks. Krzysztof Śmigiera
Sekretarz Radakcji: Paweł Jurek

Kontakt: poslaniec_sw.jacka@op.pl

Numery archiwalne

W przygotowaniu.