ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Matyja Jacek - Gliwice - Sośnica, św. Jacka
Wycisk Małgorzata - Gliwice - Sośnica, św. Jacka
15.04; 22.04