Bractwo Najśw. Sakramentu

Członkowie bractwa starają się propagować cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Uczestnictwo w adoracjach, zwłaszcza w adoracjach podczas Triduum Paschalnego, to ich osobiste zaangażowanie w działalność bractwa, jak również okazja do uświęcania własnego życia. Dodatkowym celem istnienia bractwa jest zapewnianie porządku i bezpieczeństwa jako Straż Porządkowa w różnego rodzaju uroczystościach parafialnych i diecezjalnych. Opiekunem bractwa jest ks. Krzysztof Śmigiera, a spotkania odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Dzieci Maryi

Do grupy Dzieci Maryi należą dziewczyny od szkoły podstawowej aż do szkoły średniej, a nawet i starsze. Spotkania formacyjne najczęściej dobywają się w soboty. Marianki w naszej parafii można zobaczyć podczas każdej niedzielnej sumy. Są obecne również podczas większych uroczystości i świąt. Należenie do grona Dzieci Maryi wiąże się nie tylko z uczestniczeniem w niedzielnej sumie. Dzięki tej grupie można poznać wiele wspaniałych koleżanek, można uczestniczyć w różnych wyjazdach i innych formach spędzania wolnego czasu. Nierzadko są organizowane różnego rodzaju diecezjalne turnieje dla marianek. Więcej informacji o funkcjonowaniu tej grupy można uzyskać u ks. Łukasza Kwiecinskiego, który jest aktualnym opiekunem Dzieci Maryi. Więcej...

Caritas

„Caritas” to słowo oznaczające bezinteresowną miłość. Pomoc okazywana najuboższym i potrzebującym jest wyrazem takiej właśnie miłości. W naszej parafii funkcjonuje Grupa Caritas. Spotkania formacyjne odbywają się według harmonogramu. Jej opiekunem jest ks. Krzysztof Śmigiera. Osoby potrzebujące mogą otrzymać niezbędną pomoc w środy w godz. od 17 do 18.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W ostatnich miesiącach 2013 roku została reaktywowana grupa tzw. małych misjonarzy w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Oprócz modlitwy w intencjach misji, mali misjonarze wyruszają także z kolędą w styczniu do rodzin, które chcą przyjąć tych małych kolędników. Do tej grupy należą dzieci ze szkoły podstawowej. Więcej informacji można uzyskać u opiekuna tej grupy – ks. Łukasza Kwiecińskiego.

Ministranci

Wiele osób kojarzy ministrantów tylko ze służbą przy ołtarzu, jednak bycie ministrantem to coś więcej. Jest to w pewien sposób zaszczyt dla wielu chłopców – starszych i młodszych – że mogą być tak blisko ołtarza, tak blisko Pana Jezusa. Do tak odpowiedzialnej funkcji zostają dopuszczeni tylko ci, którzy zostaną odpowiednio przygotowani. Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii św. Jacka podzielona jest na trzy podgrupy: aspirantów (oni jeszcze nie służą przy ołtarzu, ale się przygotowują do służby), kandydatów (oni już służą przy ołtarzu i dalej się przygotowują) i ministrantów (ci którzy pomyślnie przeszli etap przygotowań). Ministranci uczestniczą w różnych wyjazdach formacyjnych i rekreacyjnych, turniejach piłki nożnej itp. Więcej informacji można uzyskać u ks. Marcina Wronki.

Rada parafialna

Jest to organ doradczy w parafii – z jednej strony „oczy i uszy” proboszcza, a z drugiej „głos” parafian. W porozumieniu z ks. Krzysztofem Śmigierą zostają podejmowane na naradach najważniejsze dla parafii decyzje. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu.

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

Geneza Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego sięga roku 1995, kiedy to odbywająca się wówczas we Wrocławiu XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (ABMV) postanowiła nawiązać więź duchową ze świeckimi, zachęcając do współpracy ze zgromadzeniem w duchu swego charyzmatu. Czciciele bł. Edmunda – poszukując sposobów zgłębiania Jego duchowości i pełniejszego zaangażowania w życie Kościoła – zaczęli tworzyć w ścisłej łączności ze zgromadzeniem dzieło zwane „Rodziną Bł. Edmunda Bojanowskiego”, która jako stowarzyszenie posiada swój własny statut. Spotkania formacyjne odbywają się regularnie co miesiąc – w jedną z wcześniej zaplanowanych sobót miesiąca.

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji

To jedna z najmłodszych wspólnot na terenie naszej parafii. Działa od lutego 2015 roku. SNE jest wspólnotą charyzmatyczną w której każdy może znaleźć dla siebie miejsce rozwoju i duchowego wzrostu. Formacja jest podzielona na kilka poziomów i odbywa się w małych grupach dostosowanych do wieku uczestników spotkań. Za prowadzenie formacji w grupach odpowiedzialni są świeccy animatorzy. Spotkania tej wspólnoty odbywają się co drugi czwartek o godz. 19.00 w salce pod naszym kościołem. Odpowiedzialni z ramienia osób świeckich: Małgorzata i Marek Sikora a duchowymi opiekunami są: ks. Marcin Wronka i ks. Łukasz Kwiecinski.

Żywy Różaniec

Jest to dość liczna grupa w naszej parafii. Jest ona podzielona na kilka tzw. Róż Różańcowych. Grupa Żywego Różańca skupia osoby w średnim wieku i starsze. Jest to grupa o charakterze modlitewnym, stąd też ich jej liczna i wielokrotna obecność na różnego rodzaju nabożeństwach i mszach. Ważnym dniem dla tej grupy jest pierwsza sobota miesiąca, ponieważ o godz. 8:00 jest odprawiana msza św. w intencji osób należących do Żywego Różańca, a po tej mszy (lub też po południu) odbywa się jeszcze spotkanie formacyjne. Przynależność do tej grupy jest nie tylko okazją do duchowego wzrostu i rozwijania pobożności maryjnej, ale jest również okazją do wielu spotkań (i wyjazdów – np. pielgrzymek) i rozmów, a także sposobem na wypełnienie wolnego czasu. Obecnie prace grupy koordynuje p. Krystyna Laszewska, a duchowym opiekunem jest ks. Proboszcz Krzysztof Śmigiera.

Zespół muzyczny Od Teraz Na Zawsze

Obecnie, czyli na przełomie 2013 i 2014 roku zespół przechodzi fazę transformacji. Wielu dotychczasowych członków zespołu, będących prawie od samego początku jego istnienia, zapewne ze swego rodzaju sentymentem zrezygnowało z przynależności do tej grupy. Związane jest to ze znalezieniem pracy czy założeniem rodzin – naturalna kolej rzeczy. Bardzo dobrze ich wspominamy, ponieważ wpisali się w historię naszej dość młodej parafii. Zawsze też będą mile widziani na spotkaniach OTNZ. Kolejny skład zespołu, znacznie odmłodzony, intensywnie uczestniczy w próbach, które najczęściej odbywają się w niedzielne wieczory od godz. 18:30. Działalnością zespołu kieruje Piotr Kucharz.