Bractwo Najśw. Sakramentu

Członkowie bractwa starają się propagować cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Uczestnictwo w adoracjach, zwłaszcza w adoracjach podczas Triduum Paschalnego, to ich osobiste zaangażowanie w działalność bractwa, jak również okazja do uświęcania własnego życia. Dodatkowym celem istnienia bractwa jest zapewnianie porządku i bezpieczeństwa jako Straż Porządkowa w różnego rodzaju uroczystościach parafialnych i diecezjalnych. Opiekunem bractwa jest ks. Krzysztof Śmigiera, a spotkania odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Dzieci Maryi

Do grupy Dzieci Maryi należą dziewczyny od szkoły podstawowej aż do szkoły średniej, a nawet i starsze. Spotkania formacyjne najczęściej dobywają się w soboty. Marianki w naszej parafii można zobaczyć podczas każdej niedzielnej sumy. Są obecne również podczas większych uroczystości i świąt. Należenie do grona Dzieci Maryi wiąże się nie tylko z uczestniczeniem w niedzielnej sumie. Dzięki tej grupie można poznać wiele wspaniałych koleżanek, można uczestniczyć w różnych wyjazdach i innych formach spędzania wolnego czasu. Nierzadko są organizowane różnego rodzaju diecezjalne turnieje dla marianek. Więcej informacji o funkcjonowaniu tej grupy można uzyskać u ks. Łukasza Kwiecinskiego, który jest aktualnym opiekunem Dzieci Maryi.

Caritas

„Caritas” to słowo oznaczające bezinteresowną miłość. Pomoc okazywana najuboższym i potrzebującym jest wyrazem takiej właśnie miłości. W naszej parafii funkcjonuje Grupa Caritas. Spotkania formacyjne odbywają się według harmonogramu. Jej opiekunem jest ks. Krzysztof Śmigiera. Osoby potrzebujące mogą otrzymać niezbędną pomoc w środy w godz. od 17 do 18.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

W ostatnich miesiącach 2013 roku została reaktywowana grupa tzw. małych misjonarzy w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Oprócz modlitwy w intencjach misji, mali misjonarze wyruszają także z kolędą w styczniu do rodzin, które chcą przyjąć tych małych kolędników. Do tej grupy należą dzieci ze szkoły podstawowej. Więcej informacji można uzyskać u opiekuna tej grupy – ks. Łukasza Kwiecińskiego.

Ministranci

Wiele osób kojarzy ministrantów tylko ze służbą przy ołtarzu, jednak bycie ministrantem to coś więcej. Jest to w pewien sposób zaszczyt dla wielu chłopców – starszych i młodszych – że mogą być tak blisko ołtarza, tak blisko Pana Jezusa. Do tak odpowiedzialnej funkcji zostają dopuszczeni tylko ci, którzy zostaną odpowiednio przygotowani. Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii św. Jacka podzielona jest na trzy podgrupy: aspirantów (oni jeszcze nie służą przy ołtarzu, ale się przygotowują do służby), kandydatów (oni już służą przy ołtarzu i dalej się przygotowują) i ministrantów (ci którzy pomyślnie przeszli etap przygotowań). Ministranci uczestniczą w różnych wyjazdach formacyjnych i rekreacyjnych, turniejach piłki nożnej itp. Więcej informacji można uzyskać u ks. Marcina Wronki.

Rada parafialna

Jest to organ doradczy w parafii – z jednej strony „oczy i uszy” proboszcza, a z drugiej „głos” parafian. W porozumieniu z ks. Krzysztofem Śmigierą zostają podejmowane na naradach najważniejsze dla parafii decyzje. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu.

Szkoła Nowej Ewangelizacji

To jedna z najmłodszych wspólnot na terenie naszej parafii. Działa od lutego 2015 roku. SNE jest wspólnotą charyzmatyczną w której każdy może znaleźć dla siebie miejsce rozwoju i duchowego wzrostu. Formacja jest podzielona na kilka poziomów i odbywa się w małych grupach dostosowanych do wieku uczestników spotkań. Za prowadzenie formacji w grupach odpowiedzialni są świeccy animatorzy. Spotkania tej wspólnoty odbywają się co drugi czwartek o godz. 19.00 w salce pod naszym kościołem. Odpowiedzialni z ramienia osób świeckich: Małgorzata i Marek Sikora a duchowymi opiekunami są: ks. Marcin Wronka i ks. Łukasz Kwiecinski.

Żywy Różaniec

Jest to dość liczna grupa w naszej parafii. Jest ona podzielona na kilka tzw. Róż Różańcowych. Grupa Żywego Różańca skupia osoby w średnim wieku i starsze. Jest to grupa o charakterze modlitewnym, stąd też ich jej liczna i wielokrotna obecność na różnego rodzaju nabożeństwach i mszach. Ważnym dniem dla tej grupy jest pierwsza sobota miesiąca, ponieważ o godz. 8:00 jest odprawiana msza św. w intencji osób należących do Żywego Różańca, a po tej mszy (lub też po południu) odbywa się jeszcze spotkanie formacyjne. Przynależność do tej grupy jest nie tylko okazją do duchowego wzrostu i rozwijania pobożności maryjnej, ale jest również okazją do wielu spotkań (i wyjazdów – np. pielgrzymek) i rozmów, a także sposobem na wypełnienie wolnego czasu. Obecnie prace grupy koordynuje p. Krystyna Laszewska, a duchowym opiekunem jest ks. Proboszcz Krzysztof Śmigiera.

Zespół muzyczny Od Teraz Na Zawsze

Obecnie, czyli na przełomie 2013 i 2014 roku zespół przechodzi fazę transformacji. Wielu dotychczasowych członków zespołu, będących prawie od samego początku jego istnienia, zapewne ze swego rodzaju sentymentem zrezygnowało z przynależności do tej grupy. Związane jest to ze znalezieniem pracy czy założeniem rodzin – naturalna kolej rzeczy. Bardzo dobrze ich wspominamy, ponieważ wpisali się w historię naszej dość młodej parafii. Zawsze też będą mile widziani na spotkaniach OTNZ. Kolejny skład zespołu, znacznie odmłodzony, intensywnie uczestniczy w próbach, które najczęściej odbywają się w niedzielne wieczory od godz. 18:30. Działalnością zespołu kieruje Piotr Kucharz.