Kuria Diecezji GliwickiejDiecezja Gliwicka jest jedną z najmniejszych obszarowo diecezji w Polsce. Obejmuje ona teren o powierzchni 2 250 km2, podzielony na 18 dekanatów obejmujących 155 parafii. W 136 parafiach pracuje duchowieństwo diecezjalne, zaś 19 parafii prowadzi duchowieństwo zakonne. Na tym niewielkim terenie mieszka około 749 800 osób, z czego około 681 000 to katolicy.
Duszpasterstwo obejmuje 155 kościołów parafialnych, 20 kościołów filialnych, w których regularnie sprawuje się Msze św., oraz 56 kaplic publicznych i półpublicznych. Posługę duszpasterską sprawuje 373 kapłanów diecezjalnych i 138 kapłanów zakonnych. Na terenie diecezji w 40 domach zakonnych żeńskich mieszka i pracuje 208 sióstr zakonnych z 18 różnych zgromadzeń.

 

 


Ogólna statystyka diecezjalna

Powierzchnia diecezji ok. 2 250 km2
Liczba mieszkańców ok. 697 700
Liczba wiernych ok. 636 100
Dekanaty 18


Parafie 155
- prowadzone przez księzy diecezjalnych 136
- prowadzone przez kapłanów zakonnych 19


Kościoły parafialne 155
Kościoły filialne 20
Kaplice publiczne i półpubliczne 56


Księża diecezjalni 388
- inkardynowani 373
- nieinkardynowani 15


Zgromadzenia zakonne męskie 11
Domy zakonne męskie 24


Zgromadzenia zakonne żeńskie 18
Domy zakonne żeńskie 38
Siostry zakonne 208

 

 

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna
ul. Łużycka 1, skr. poczt. 196, 44-100 Gliwice (mapa online)
tel. (32) 230 71 42, fax (32) 230 78 88
www.kuria.gliwice.pl, info@kuria.gliiwce.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.