MałżeństwoInformacji oraz formalności dotyczące zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego udzielmy w każdy piątek (z wyjątkiem świąt) o godz. 19.00.

 

Przygotowanie kandydatów do małżeństwa i życia w rodzinie - więcej informacji na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

  
Do rozmowy duszpasterskiej na temat zawarcia sakramentu małżeństwa i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 • świadectwa chrztu świętego,
 • świadectwo bierzmowania, (jeśli nie jest uwzględnione na świadectwie chrztu św.)
 • ostatnie świadectwa nauki religii,
 • dokumenty konkordatowe z USC, (jeśli ślub będzie konkordatowy),
 • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego.

 

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed ślubem. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania np.

 • Czym jest sakrament małżeństwa?
 • Kiedy rozpocząć przygotowania do sakramentu małżeństwa?
 • Jakie i gdzie trzeba załatwić formalności?
 • Na czym polega przygotowanie się do sakramentu małżeństwa?
 • Gdzie możecie przygotować się do sakramentu małżeństwa?
 • Do kogo możecie zwrócić się z pytaniami?
  Możecie znaleźć pod adresem: dorodzin.pl.