Bierzmowanie
  • Klasy pierwsze, drugie i trzecie uczestniczą w spotkaniach parafialnych ustalonych z ks. katechetą.

  • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla tych, którzy w swoim czasie nie przyjęli tego sakramentu odbywa się według ustaleń księdza. Terminy spotkań podawane są podczas ogłoszeń parafialnych.

  • Termin udzielania sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem.