niedziela 7 marca 2021 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

07:00

I: Za + Zofię Cichońską w 1. rocz. śmierci, za + Stefana Cichońskiego, Wandę Marzec i Józefa Kopytko.

 

II: Za + Józefę i Michała Patrzałek, ++ Franciszka Kwiatka, Władysława, Mariannę i Stefana Klimczak oraz Katarzynę Kapral.

09:00

Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Grzegorza z okazji 55. rocz. urodzin.

10:30

Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza Kurek z prośbą o radość życia wiecznego.

12:00

Za + mamę Emilię Rosiek i jej męża Jana oraz za ++ z rodziny.

CHRZEST: Paweł Cichoński, Laura Kobylec

17:15

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

18:00

Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

 

poniedziałek 8 marca 2021

07:00

Za + mamę Annę Czarniecką w rocz. śmierci, za+ tatę Józefa, syna Grzegorza, + chrześniaka Roberta, ++ rodziców Helenę i Augustyna Rusinek oraz + szwagra Adam o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00

Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

09:30

16:30

W intencji chorych i niepełnosprawnych dzieci o łaskę zdrowia.

18:00

I: Za + męża Wacława Malon w 5. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

 

II: Za + żonę Alinę Leśniak w 1. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego /od męża, córek z rodzinami/.

 

wtorek 9 marca 2021

07:00

Za dusze + męża Leonarda Gańszczyk w 14. rocz. śmierci oraz za + Franciszka Gańszczyk.

08:00

Za + Agnieszkę Goriwoda w 3. rocz. śmierci, za + męża Jana i za ++ z rodziny Malcherek i Goriwoda oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

09:30

12:00

POGRZEB: + Dariusz Robert Halerz

16:30

18:00

I: Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Łagodów, za ++ braci Jana i Józefa, za + siostrę Leokadię, za + żonę Stefanię o radość życia wiecznego.

 

II: Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

 

środa 10 marca 2021

07:00

Za + Józefa Rzepińskiego /od siostry Agnieszki z rodziną/.

08:00

Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

09:30

12:00

POGRZEB: Stanisława Gornik

16:30

18:00

I: Za + męża i ojca Władysława Kaznowskiego w rocz. śmierci o życie wieczne dla niego.

 

II: Za ++ rodziców Pelagię i Marcelego Bilińskich o łaskę zbawienia wiecznego oraz o Boże błog. w rodzinie.

 

czwartek 11 marca 2021

07:00

Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00

I: Za ++ rodziców Leokadię i Jana Stanek oraz za + syna Tomasza Stanek.

 

II: Za + syna Leszka,+ brata Bogusława, ++ rodziców Różę i Stanisława, ++ Helenę i Bolesława oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

16:30

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ DLA DZIECI

18:00

MSZA ZBIOROWA:

 1. Za ++ teściów Wiktorię i Konrada Soborka i za ich ++ rodziców o łaskę zbawienia wiecznego.
 2. Za + Jana Soborka o łaskę zbawienia wiecznego.
 3. Za + ojca Mirosława Krakowskiego w 2. rocz. śmierci i + mamę Jadwigę Krakowską o łaskę zbawienia wiecznego.
 4. W intencji syna Pawła z okazji 30. rocz. urodzin o potrzebne łaski i Boże błog. oraz za Maję w 2. rocz. urodzin.
 5. Za + ojca, dziadka i pradziadka Czesława w rocz. urodzin, za + Edwarda Krawczyk i za ++ z rodzin Krawczyk i Kłoś /od córki Marioli z rodziną/.
 6. Za + Zbigniewa Zimińskiego /od koleżanek mamy/.
 7. Za + żonę Krystynę Krupa oraz za ++ rodziców Porowiński i Krupa.
 8. Za chorych i niepełnosprawnych z naszej Parafii /od Żywego Różańca/.
 9. O potrzebne łaski i dary Ducha św. dla kleryka Patryka Adlera, dk. Michała Dielehner, dk. Adriana Kurzal /od Żywego Różańca/.
 10. Przez Niepokalane Serce Maryi oraz przez wstaw. św. Józefa i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym budowaniu Kościoła i Parafii /od Rady Parafialnej/.
 11. O utworzenie 11 - tej Róży Różańcowej /od Żywego Różańca/.
 12. O Boże Miłosierdzie w pewnej intencji.
 13. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstaw. św. Jacka cudotwórcy o zgodę, miłość i umocnienie wiary w rodzinie Krystyny.
 14. Za + Daniela Goździkowskiego /od sąsiadów z ul Wiślanej 27/.
 15. Za + Barbarę Kotala /od sąsiadów z ul. Tylnej 20c-d, 22 i 24/.
 16. O łaskę zbawienia wiecznego w 50. rocz. śmierci męża, ojca i dziadka Józefa Borkowskiego, za ++ teściów, brata i bratową oraz za + szwagra Zygmunta .
 17. Za + Edwarda Szczęsnego/od sąsiadów z ul. Jesiennej 5/.
 18. O Boże błog., wszelkie potrzebne łaski i światło Ducha Świętego podczas zdawania egzaminów dla wnuka.

 

piątek 12 marca 2021

07:00

Za + Józefa Rzepińskiego o łaskę zbawienia wiecznego /od chrześniaczki Iwony z rodziną/.

08:00

I: Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

 

II: Za + Józefa Dzik o łaskę zbawienia wiecznego /od sąsiadów z ul. Przyszłości 30/.

17:15

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

18:00

Za + męża i ojca Wiktora Gołub w 7. rocz. śmierci, za ++ rodziców i dziadków z obu stron, za + siostrę Krystynę oraz + szwagra Bolesława o łaskę zbawienia wiecznego.

 

sobota 13 marca 2021

07:00

Za ++ rodziców Kunegundę i Jakuba Adamczyk, ++ teściów Krystynę i Józefa Rola i za ++ rodzeństwo z obu stron

08:00

Za + tatę Jerzego Kral w 33. rocz. śmierci, za + mamę Lidię Kral o radość życia wiecznego.

18:00

I: Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

 

II: Za Parafian.

 

niedziela 14 marca 2021 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Laetare

07:00

Za + syna Przemka Biernat, za ++ rodziców Henrykę i Mariana Małaszczuk, za + siostrę Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące i o Boże błog. dla całej rodziny.

09:00

I: Za ++ rodziców Mariana i Krystynę Zegan, za + brata Ryszarda o łaskę zbawienia wiecznego.

 

II: Za + męża Stanisława Radzięta o łaskę zbawienia wiecznego.

10:30

Za + męża, tatę i dziadka Pawła Dąbek w 6. rocz. śmierci, za ++ rodziców Stefana i Franciszkę Dąbek, Edwarda Działdowskiego o spokój duszy i łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

12:00

Za + Zofię Ciosek w 1. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny Zarzyckich, Ciosków i Sikorów o łaskę zbawienia wiecznego.

17:15

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

18:00

Za + męża Kazimierza Kowalskiego.

20:30

MODLITWA RÓŻAŃCOWA – rok po pierwszym dniu epidemii