Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że w dniu 15.07.2021 została podpisana umowa na wykonanie rozbudowy ul. Kujawskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej. Prace będą prowadzone na odcinku od wiaduktu A1 do mostu nad Kłodnicą. Wykonawcą robót została firma Eurovia Polska S.A., która zobowiązała się wykonać umowę w terminie do dnia 15.02.2023 r.
Ponad 500 metrowy odcinek połączy istniejącą drogę dla rowerów wzdłuż ul. Kujawskiej z trasą rowerową G-3, prowadzącą do granicy Gliwic. Poza chodnikiem i drogą rowerową wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zatoki autobusowe.
Przedmiotowa inwestycja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.