Otrzymujemy od Was bardzo wiele serdecznych słów wdzięczności i życzliwości. Panu Bogu i Wam, nasi kochani parafianie i wszystkim tym, którzy przez Internet mają z nami kontakt, chcemy także podziękować: za to że jesteście z nami, że przez codzienny różaniec tworzymy wspólnotę wiary. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy przez wpłatę/przelew na konto naszej parafii, rozumieją ten trudny czas także pod względem materialnym funkcjonowania parafii. Za waszą troskę i materialną pomoc Z SERCA DZIĘKUJEMY!!!

WASI DUSZPASTERZE