Dobrze wiemy, że obecny czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich, tym bardziej dla najmłodszych.

Dlatego mamy kilka propozycji, by dobrze go przeżyć:

WIELKI TYDZIEŃ (materiały dla dzieci i młodzieży)


Kochani!
Wielki Tydzień, a szczególnie Triduum Paschalne to bardzo bogaty w przeżycia dla nas czas. Dla dzieci szczególnie, dlatego warto poświęcić im w tym tygodniu trochę więcej czasu i poopowiadać im historie, które będziemy przeżywać podczas Liturgii.


Czas na modlitwę - Rodzic daje przykład!

Modlitwa jest dla rodziny czasem nie tylko słuchania Słowa Bożego. Jest to dla nas czas wspólnie spędzony na rozmowie o Biblii, życiu, codziennych zmaganiach i radościach. W modlitwie z dzieckiem najważniejsze jest, aby nauczyć go nawiązania ze Stwórcą relacji. W tym celu warto pokazywać dziecku własną relację z Bogiem. Mówić, jak czujemy działanie Boga w swoim życiu. Ważne, żeby poniższe aktywności wykonywać razem z dziećmi, jeśli jest to możliwe.

Warto osłuchiwać dziecko z Pismem Świętym tak wcześnie jak to tylko możliwe. Jest rzeczą oczywistą, że Biblia jest bardzo trudną lekturą, ale im dziecko jest młodsze i im mniej oczekuje od siebie, że będzie rozumieć, tym lepiej. Dlatego małżonkowie mogą siadać w sypialni swojego maleństwa, czytać czytania przeznaczone na dany dzień i rozważać je – tak, aby maluch słyszał i z czasem słuchał, a później rozumiał. Do czytania fragmentów Pisma Świętego, które są przeznaczone na dany dzień, można skorzystać z aplikacji na smartfony "Modlitwa w drodze" albo "Pismo Święte".


Polecamy na Wielki Tydzień:

 1. Stronia internetowa: holyweek.pl - codzienne aktywności i modlitwy na Wielki Tydzień

 2. „Śpicie jeszcze i odpoczywacie?” - Niedziela Męki Pańskiej:

  • Na początek (korzystając z materiałów "Kredkami do nieba" - D. Łoskot-Cichocka, A. Moszyńska, polecamy książkę :-) ):

  • Zanim przeczytamy Ewangelię (rozmawiamy z dziećmi na poniższe tematy):

   • W nocy, w ogrodzie poza miastem, Jezus modli się do Swojego Ojca. Bardzo się boi tego, co ma się zaraz wydarzyć. Prosi uczniów o czuwanie wraz z Nim, ale oni zaraz zasypiają. W ciszy pogrążonego w mroku ogrodu słychać tylko szept i płacz Jezusa, oraz równe oddechy śpiących uczniów. Wydrapujemy Ogród Oliwny i kilka postaci wśród drzew, oświetlonych bladym światłem księżyca.

   • Zbliżający się tydzień ma swoją specjalna nazwę – to Wielki Tydzień. Dlaczego on jest wielki? Wtedy wydarzyły się wielkie rzeczy!

   • W tę niedzielę w kościołach czytana jest na role – jak w teatrze – Ewangelia z opisem Męki Pana Jezusa. Jest ona bardzo długa. My przeczytamy jej fragment.

  • Czytamy Ewangelię (można podzielić się na role narrator/Pan Jezus):

   • Słowa Ewangelii według świętego Mateusza:
    Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie! Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca.  (Mt 26, 36 – 46)

  • Rozmawiamy o Ewangelii (staramy się, żeby jak najwięcej dzieci opowiadały - nie ma złych odpowiedzi! Tłumaczmy i przegadajmy całą Ewangelię):

   • Jak się nazywa ogród, do którego poszedł Pan Jezus z uczniami? Getsemani, zwany również Ogrodem Oliwnym. Był położony u stóp Góry Oliwnej, poza murami Jerozolimy. Można go do dziś oglądać.

   • Których uczniów Jezus wziął ze sobą na modlitwę? Tych samych, którzy widzieli Jego przemienienie na górze. Dlaczego Jezus był smutny? Dlaczego chciał mieć uczniów przy sobie? Wcześniej często oddalał się od ludzi, by modlić się w samotności. W tę księżycową noc – była pierwsza wiosenna pełnia, czas żydowskiego święta Paschy – Jezus nie chciał być sam.

   • O co prosił Jezus swojego Ojca? Żeby nie musiał pić z kielicha. O co mogło chodzić? O mękę i śmierć, które wkrótce Go czekały. Pan Jezus bał się śmierci jak wszyscy ludzie, ale zgadzał się na to, co było wolą Ojca.

   • Czy uczniowie też się modlili? A co robili? Jak myślicie, czy oni wiedzieli co grozi Jezusowi? Czy Pan Jezus ich budził? Ile razy?

   • Czy nam zdarza się zasnąć, zanim się pomodlimy? Czy nie zapominamy o modleniu się? Czy ktoś nas kiedyś prosił o modlitwę? Czy zauważamy osoby, które są smutne albo czegoś się boją? Czy modlimy się za nie?

  • Zajęcia plastyczne:

   • Styropianową tackę pokrywamy czarną farbą, a gdy przeschnie, ostrzem cyrkla lub ostrym patyczkiem rysujemy scenę – śpiących trzech uczniów i modlącego się Jezusa. Podświetlamy od spodu.

   • albo: Płytkę piankową pokrywamy czarną kredką – tłustą pastelą, potem w niej wydrapujemy wykałaczką rysunek.

   • Kliknij na zdjęcie, żeby powiększyć:

  • (C) Pomysły pochodzą z książki - "Kredkami do nieba", D. Łoskot-Cichocka, A. Moszyńska. Polecamy także stornę kredkamidonieba.com

  • Możesz też wydrukować rebus - kropki - i pokolorować z dziećmi obrazek - pobierz.

 3. Przygotowujemy Wieczernik i Ogród Oliwny na Wielki Czwartek:

  • Żeby dobrze przeżyć z dziećmi historie Triduum Paschalnego, można niektóre z nich zwizualizować. Dlatego polecamy do tego ksiażeczkę "Wydarzenia Wielkiego Tygodnia".
  • Pobierz materiały:
  • Przed pracą - zobocz fragment filmu animowanego o Ogrójcu, a poźniej fragment o Ostatniej Wieczerzy.
  • Instrukcja:
   • Uwaga! Teraz nadszedł czas kolorowania. Możesz to zrobić według twojego uznania albo trzymać się kolorów, które znajdziesz w opowiadaniu z książeczki „Jezus żyje" wydawnictwa PAULISTKI, możesz też znaleźć w Biblii lub jakieś innej książce historię Jezusa, albo poprosić o pomoc kogoś, kto może ci opowiedzieć o tych wydarzeniach.

   • Kiedy wszystkie sceny i postaci będą pokolorowane, teraz trzeba będzie je bardzo starannie wyciąć! Wytnij sceny, postacie wraz niewielkimi podpórkami, wzdłuż linii ciągłej; po wycięciu zagnij wzdłuż linii przerywanej; posmaruj klejem szkolnym małe podstawy w miejscach zaznaczonych szarym kółeczkiem; następnie przyciśnij część powleczoną klejem do dolnego brzegu figurek i do pionowej ścianki.

 4. Na Drogę Krzyżową w piątek przygotuj własne stacje:

 5. Inscenizacja:

  • Jeśli w domu więcej dzieci, albo rodzice chcą się też zaangażować można w Wielki Piątek zrobić małą inscenizajcę ostatnich wydarzeń - podczas nich modlić się, śpiewać znane pieśni z Drogi do Nieba. Można narysować postaci na kartce, albo stworzyć je z masy solnej/modliny/plasteliny. Trzeba pamiętać, żeby to nie była zabawa, ale czas modlitwenego skupienia. Łatwo tutaj niestety zagubić poczucie sacrum, jednakże dzieci potrzebują wizualizacji, dlatego warto się postarać.
   • MODLITWA W OGRÓJCU:
    • Postacie: Jezus, anioł, Piotr i inni uczniowie, Judasz, sługa najwyższego kapłana, kapłani, starszyzna, dowódca straży i tłum (można łączyć role)

    • Ustawimy teraz naszą pierwszą stację. Najpierw Jezusa i idących z nim apostołów. Niech Jezus idzie pierwszy a za nim uczniowie.

     Narrator: Jezus po Ostatniej Wieczerzy "(...) wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:

     Odwróćmy postać Jezusa, tak jakby przemawiał do swoich uczniów.

     Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem,

     Niech Jezus odejdzie teraz od uczniów.

     upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.

     Postawmy obok Jezusa anioła.

     Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.

     Kładziemy uczniów, tak jakby spali.

     Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum.

     Podnosimy uczniów i stawiamy wokół nich i Jezusa: Judasza, kapłanów, starszyznę, dowódcę straży, sługę kapłana i inne osoby

     A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować.

     Niech Judasz podejdzie do Jezusa.

     Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.

     Która z postaci jest sługą najwyższego kapłana? Teraz Piotr niech podejdzie do niego i dotknie go ręką, będzie to znaczyło, że zranił go mieczem.

     Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.

     Teraz niech postać sługi dotknie Jezus, będzie to uzdrowienie.

     Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł:

     Postawmy Jezusa na środku.

     Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka."

     Łk 22, 39-54

   • Kolejne inscenizacje - pobierz plik.

 6. Przygotuj koszyczek wielkanocny:

  • To, że nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów - nie znaczy, że nie mamy mieć koszyczków! Warto na śniadanie wielkanocne przygotować taki z dziećmi:
  • Modlitwę poświęcenia pokarmów na śniadanie wielkanocne znajdziesz w naszym najnowszym e-Posłańcu św. Jacka.
 7. Rozwiązuj rebusy z dziećmi, koloruj i rozważaj (na cały tydzień):

 8. Coś dla starszych:

 9. Pooglądaj i pograj!

  • Co to jest Wielki Tydzień - wyjaśniają dzieci z programu Ziarno:


  • Aplikacja na telefon: "Biblia dla dzieci".

 10. Pobierz grafiki clip-art, które pomogą Ci w opowiadaniu historii:
   

 11. Wydrukuj modlitwę do wspólnego odmawiania:

Rozwiązane konkursu "Strażnik Skarbów"

Rekolekcje dla młodzieży "NIEIZOLOWANI"

Palmowa domowa

[TRANSMISJA] Droga Krzyżowa i katecheza dla dzieci | czwartek 2 kwietnia | 17:10

[TRANSMISJA] Droga krzyżowa i katecheza dla dzieci | czwartek 26 marca | 17:10

KONKURS dla dzieci i młodzieży

[TRANSMISJA] Droga Krzyżowa i katecheza dla dzieci | czwartek | 17:10

"Mocni w Duchu dzieciom" - codzienne edukacyjne transmisje dla dzieci

Filmowe propozycje na długie dni